WEButl

WEButl är ett webbaserat system som ger dig möjlighet att ta emot elektroniska utlämningssedlar från Tulldatasystemet.

I de flesta utlämningssystem krävs en lokal installation som både är krånglig och kostsam. Med WEButl betalar du en månadsavgift och en fast avgift per ärende. Enkelt att räkna hem, enkelt att använda! Dina kunder slipper åka många mil för att få en stämpel.

Webtull