Finans

Information är en av de viktigaste resurserna för ett företag. Rutinerna i CMD Finans tillgodoser olika personalkategoriers högt ställda krav på aktualitet, tillgänglighet och användarvänlighet.

Aktualitet erhålls genom snabb och enkel inmatning av information. Tillgänglighet uppnås genom att alla rutiners register är åtkomliga via skärm för frågor eller rapportuttag. Stor ansträngning har lagt ned på att i alla delar göra systemet användarvänligt, d.v.s. lättskött.

xeko


System