Företaget

Vår målsättning är att förbli den IT-Partner som är bäst
insatt i dina behov som transportör.

Affärsidé
Att till transportbranschen erbjuda högkvalitativa datorsystem
som är baserade på en lång erfarenhet av och en unik kunskap i
transportadministration och ekonomi.

VD´s meddelande
Avgörande för att våra kunder ska nå framgång och därmed även
vi själva, är vårt koncept att se saker och ting i ett helhetsperspektiv
och att vi genomgående håller en hög kvalitet på våra produkter och tjänster.