Terminalsystem för lager och distribution
TERM är ett programsystem för terminaler och lagerhotell. TERM innehåller alla det moduler som normalt krävs för att sköta den operativa verksamheten i en terminal. TERM kan levereras som separat produkt eller som tillägg till våra speditionssystem. TERM är utvecklat av CMD i samarbete med svenska terminaloperatörer

TERM