Webbaserat bokningssystem för transportföretag

WEBbook är ett webbaserat bokningsystem som ger dig möjlighet att konkurrera med de stora i branschen.

I de flesta bokningssystem skapas ett e-mejl där någon anställd på transportföretaget måste stansa in bokningen i systemet. Med WEBbook genereras ett Edifact-meddelande som du kan läsa in direkt i ditt eget system

webbook