Speditionssystem för landsvägstrafik
RULLE är ett speditionssystem för landsvägstrafik som omfattar både utrikes-, inrikes- och containertrafik. RULLE innehåller alla de moduler som krävs för att sköta administrationen i ett normalt speditionsföretag. Systemet är helt och hållet utvecklat i Sverige av Conmel Data i samarbete med svenska speditörer

Rulle