Programvara för sjöspedition och containersamlastning
FORWARD innehåller alla de moduler som krävs för att sköta administrationen i ett normalt sjöspeditionsföretag. Vi har utvecklat programmet i samarbete med svenska och amerikanska speditörer. FORWARD används över hela världen.

FORWARD