Online Consignment List
WEBocl håller såväl dig som dina intressenter uppdaterade med information om pågående uppdrag. Olika grupper har med en login-funktion tillgång till uppdrag där just de är inblandade. Exempelvis kan ett stuveri lasta ut gods direkt från websidan och en kund kan skriva ut lastlistor mm. WEBocl är helt fristående och kan kopplas till vilket logistiksystem som helst – självklart även till vårt heltäckande paket av integrerade programvaror för transportbranschen.

webocl